Menu Zamknij

Dofinasowania

Istnieje wiele możliwości kredytowania i dofinansowania inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła, w tym energię fotowoltaiczną, których odbiorcami mogą być nie tylko jednostki samorządu terytorialnego czy przedsiębiorstwa, ale również prosumenci albo wspólnoty mieszkaniowe.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą dofinansowania OZE na energię fotowoltaiczną.

Oferta dla klientów indywidualnych – prosumentów:

Cała Polska:

 • Program Prosument, skierowany do samorządów terytorialnych, osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • Program Prosument pozwala na dofinansowanie OZE do inwestycji fotowoltaicznych indywidualnych, jak i średniej wielkości przedsięwzięć, takich jak:
  • instalacje pomp ciepła o mocy cieplnej do 300kW, do 20% kosztów instalacji,
  • systemy fotowoltaiczne o mocy do 40kWp, do 40% kosztów instalacji,
  • małe elektrownie wiatrowe o mocy do 40kWe, do 40% kosztów instalacji,
  • mikrokogeneracja, urządzenia o mocy do 40kWe, do 40% kosztów instalacji,
  • kolektorów słonecznych o mocy cieplnej do 300kW, do 20% kosztów instalacji,
  • źródeł ciepła opartych na energii biomasy o mocy cieplnej do 300kW, do 20% kosztów instalacji.
Program Prosument pozwala na realizację inwestycji prywatnych o wartości 150 tys. zł, a w niektórych przypadkach wyższych. Inwestycje wspierana jest dodatkowo kredytem z oprocentowaniem 1% w skali roku.

 

Prosument – województwo małopolskie:

 • Dopłaty do instalacji pomp ciepła:
  do 50% kosztów kwalifikowanych, nawet 20 000 zł!
 • Dopłaty do instalacji fotowoltaicznych:
  do 40% kosztów kwalifikowanych, nawet 10 000 zł!
 • Dopłata do wymiany kotłów węglowych na gazowe i olejowe:
  do 50% kosztów kwalifikowanych, nawet do 6 000 zł!
 • Dopłata do instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją:
  do 50% kosztów kwalifikowanych, nawet 7 500 zł!
 • Dopłata do instalacji kolektorów słonecznych:
  do 40% kosztów kwalifikowanych, nawet do 6 000 zł!
 

Miasto Kraków:

 • Program ograniczenia niskiej emisji
  • 900 zł za każdy kW mocy zainstalowanej do ogrzewania i c.w.u. (do każdej pompy ciepła oraz do kotłów gazowych i olejowe zastępujących paleniska węglowe).
  • 1000 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni kolektorów słonecznych.

Oferta dla klientów prowadzących działalność gospodarczą:

Wspieramy w uzyskaniu nisko oprocentowanych pożyczek, nawet do 75% kosztów przedsięwzięcia, udzielanych przez NFOŚiGW (w ramach programu Prosument) mających na celu wsparcie dla rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (OZE). Obejmuje to między innymi dofinansowanie do paneli słonecznych (fotowoltaicznych) oraz pomp energii cieplnej.

Ponad to oferujemy szeroką pomoc w uzyskaniu finansowania drogą leasingu operacyjnego.Szybko i sprawnie przeprowadzamy formalności, minimalizując zaangażowanie klienta, pozwalając mu skupić się na uzyskanych przez niego oszczędnościach.

Pomożemy w pozyskiwaniu także innych zagranicznych i krajowych źródeł finansowania dostosowanych do Państwa potrzeb i możliwości.