Menu Zamknij

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Dołącz do walki ze smogiem z programem „Czyste Powietrze”

Program Czyste powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepała i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Uwaga! W pierwszym etapie uruchomienia nowego naboru można wnioskować jedynie o podstawowy poziom dofinansowania. O podwyższony poziom dofinansowania będzie można ubiegać się w późniejszym terminie.

Co w programie?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkaniowego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wsparcie finansowe

Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci:

  • dotacji
  • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (ta forma będzie możliwa do uzyskania w kolejnym etapie po włączeniu sektora bankowego w realizację Programu)

Wysokość dofinansowania

Beneficjenci, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł, uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł.

Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepała typu powietrze-woda albo gruntową pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Terminy

  • Realizacja programu: 2018-2029 r.
  • Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Więcej informacji na stronie: