Menu Zamknij

Gruntowe pompy ciepła

pompa ciepła - glikol-woda:

Projektujemy i budujemy instalacje na terenie Krakowa, Wrocławia oraz w całej południowej Polski obejmujące każdy sposób pozyskiwania energii, wykorzystując wodne, powietrzne i gruntowe pompy ciepła.

W naszej ofercie mamy urządzenia czerpiące energię z powietrza, wody i gruntu, a także wykorzystujące energię odpadową pochodzącą z różnych procesów technologicznych. Świadczymy również usługi w zakresie robót ziemnych i wiertniczych, dlatego możemy zaprojektować i wybudować dowolny typ dolnego źródła, a w szczególności kolektory gruntowe płaskie i pionowe.

Na potrzeby każdego obiektu indywidualnie dobieramy i budujemy najbardziej optymalny rodzaj dolnego źródła. Nie unikamy nietypowych rozwiązań jeśli pomagają one uzyskać bardziej korzystne parametry energii odnawialnej.

Co to jest pompa ciepła

Energia znajdująca się w gruncie, powietrzu, czy też w wodzie, może zostać przekształcona na ogrzewanie w obiekcie mieszkalnym. Niezbędna jest do tego instalacja pompy ciepła która umożliwi pozyskiwanie tej energii.

Są to maszyny, które wykorzystują energię słoneczną skumulowaną w gruncie, wodzie lub w powietrzu i przekazują ją do instalacji centralnego ogrzewania znajdującej się w domu. Pompa ciepła może służyć również do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Podstawowa budowa pompy ciepła obejmuje sprężarkę, parownik, skraplacz oraz termostatyczny zawór rozprężny. Zazwyczaj posiada ona również między innymi czujnik temperatury, a także grzałkę.

Zasada działania

Zasada działania tego urządzenia jest bardzo prosta. Energia zostaje pozyskana poprzez specjalne przewody, w których płynie ciecz (roztwór glikolu) o niskiej temperaturze. Następnie zostaje ona przekazana do parownika, w którym ciecz zostaje przekształcona w gaz w procesie parowania. W tej postaci energia dostaje się do sprężarki, gdzie para zyskuje na wyższej temperaturze.

Tak powstały czynnik chłodniczy o podwyższonej temperaturze oddaje pozyskane ciepło w skraplaczu i w tej postaci zostaje ono przekazane do instalacji centralnego ogrzewania. Jeżeli wymagana jest jeszcze wyższa temperatura, ciecz trafia do zaworu rozprężnego, który ochładza płyn i przekazuje go jeszcze raz do parownika.