Menu Zamknij

Fotowoltaika

Przykład funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej (rzeczywisty odczyt pomiarów)

Instalacja znajduje się na ulicy Mińskiej we Wrocławiu.

Informacja o systemie


Zdolość:

Moc szczytowa:

Data utworzenia:

Obecna moc
Oszczędzanie energii

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika pozwala na pozyskiwaniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Jest to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne. Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na domu może pokryć znaczącą część, a w sprzyjających warunkach nawet całość, zapotrzebowania na energię elektryczną i ograniczyć do zera jej koszty. Fotowoltaika to gwarancja wysokich oszczędności w kosztach utrzymania obiektu.

Jak to działa?

Ogniwo fotowoltaiczne, składające się z dwóch warstw krzemowego półprzewodnika, pod wpływem promieniowanie słonecznego generuje tzw. efekt fotowoltaiczny. Jest to zjawisko, w którym powstaje siła elektromotoryczna, która wywołuje przepływ elektronów i generuje niewielki prąd. Wiele połączonych ze sobą ogniw tworzy panel fotowoltaiczny, produkujący prąd stały. Kolejnym elementem instalacji jest inwerter, przekształca prąd stały na zmienny i dostosowując go do parametrów w sieci eklektycznej. Licznik dwukierunkowy pozwala na pomiar energii pobieranej z sieci elektrycznej oraz oddawanej do niej w okresach nadprodukcji, którą później można umownie odebrać. Jeżeli panele PV wyprodukują za mało energii, reszta pobierana jest z sieci elektrycznej.

Zalety i opłacalność

Wysokie koszty funkcjonowania elektrowni tradycyjnych oraz generowane przez nie koszty środowiskowe wpływają na stopniowy wzrost kosztów energii elektrycznej w przyszłych latach. Natomiast już dziś koszt inwestycji w instalację PV może zwrócić się już po około 7-8 latach. Instalacje fotowoltaiczna nie tworzą emisji do środowiska i w czysty sposób pozwalają na pokrycie zapotrzebowania w energię elektryczną. Montaż instalacji na dachu budynku nie obniża estetyki i nie generują hałasu, jak ma to miejsce np. w przypadku elektrowni wiatrowych. Fotowoltaika nie wymaga zmian w instalacji elektrycznej budynku, a panele mogą pracować nieprzerwanie nawet przez ponad 25 lat.

Montaż

Panele fotowoltaiczne montuje się najczęściej na dachu budynków w orientacji południowej, choć spotyka się także instalacje wschód-zachód. Montaż możliwy jest praktycznie na każdym typie dachu oraz z każdym pokryciem. W przypadku niekorzystnego kształtu dachu lub zbyt małej powierzchni istnieje możliwość wykonania instalacji na gruncie.

Dotacje

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wiąże się ze znacznymi kosztami inwestycyjnymi, która jednak może się bardzo szybko zwrócić w czasie użytkowania. Inwestorzy mogą liczyć na dotacje, między innymi z programu „PROSUMENT” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz dofinansowuje nawet 40% kosztów instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek i związków samorządu terytorialnego.